GRP Rezervoari za lož ulje

3 Item(s)

3 Item(s)

CEMO rezervoari za lož ulje iz plastike armirane staklenim vlaknima (GRP), cijeli svoj životni vijek ne propuštaju neugodne mirise lož ulja i zadržavaju stabilan oblik. Svi naši rezervoari ispunjavanju iste standarde visoke kvalitete. KT rezervoari idealni su korištenje kod renoviranja postojećih objekata dok linija GT rezervoara ima odobrenje da se mogu koristiti u područjima gdje je opasnost od visokih podzemnih voda. Najviši stupanj sigurnosti ispunjava linija dvostjenskih ili DWT rezervoara, oni se mogu postaviti u vodozaštitno područje bez tankvana. Na sve naše GRP rezervoare za lož ulje dajemo garanciju od 35 godina.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}