Mobilno

7 Item(s)

7 Item(s)

Da se osigura sigurna opskrba dodatkom goriva AdBlue izvan prometnica CEMO nudi potpuno neovisne stanice za točenje. Blue Mobil Easy sa rezervoarima od 125 do 600 L mogu biti sa 12 ili 24 V električnim pumpama. Za opskrbu u radionicama u našem programu imamo Cematic Blue komplete za IBC rezervoare i bačve. Ovi sistemi imaju kvalitetne samo-usisne membranske pumpe kapaciteta 30 L/min. Za transport AdBlue-a nisu potrebne ADR dozvole.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}