Mobilno

10 Item(s)

10 Item(s)

Da se osigura sigurna opskrba dodatkom goriva AdBlue izvan prometnica CEMO nudi potpuno neovisne stanice za točenje. Blue Mobil Easy sa rezervoarima od 125 do 600 L mogu biti sa 12 ili 24 V električnim pumpama. Za opskrbu u radionicama u našem programu imamo Cematic Blue komplete za IBC rezervoare i bačve. Ovi sistemi imaju kvalitetne samo-usisne membranske pumpe kapaciteta 30 L/min. Za transport AdBlue-a nisu potrebne ADR dozvole.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}