Stacionarno

10 Item(s)

10 Item(s)

Za stacionarno spremanje dodatka gorivu AdBlue CEMO nudi rezervoare do 30.000 litara. Kao kompletni sistemi opremljeni su sa odgovarajućim pumpama i dodacima. Kod vanjskih verzija oni su opremljeni za montažu na otvorenom. Rezervoari i prostori za pumpe imaju svoje grijače, rezervoari su dvostjenski iz armiranog GRP –a sa dobrom temperaturnom izolacijom da se kod niskih temperatura spriječi kristalizacija otopine uree.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}