Dizel

CEMO stanice za točenje dizel goriva mogu biti u stacionarnoj i mobilnoj izvedbi i u različitim veličinama. Sa vlastitom stanicom za točenje dizel goriva potpuno ste neovisni od javne mreže benzinskih servisa. Gorivo točite kada ga trebate, kod kupnje većih količina goriva štedite zbog količinskog popusta. Sve naše stanice za točenje dizel goriva mogu biti opremljene sa električnim ili ručnim pumpama različitih kapaciteta.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}